Rozumiemy regulacje prawne odnośnie wieku nałożone na przemysł tytoniowy i uważamy, że dostęp do naszych produktów powinny mieć tylko osoby pełnoletnie. Sądzimy, że ważne jest zwracanie uwagi na wiek osób spożywających wyroby tytoniowe oraz zauważamy, że nawet małe rzeczy, typu sprawdzenie dowodu przed zakupem, mogą pomóc w ograniczaniu dostępu do wyrobów tytoniowych dzieciom i młodzieży.