Nasze materiały reklamowe oraz promocyjne ilustrują i opisują nasze produkty w sposób rzetelny i uczciwy, tak aby nie wprowadzać konsumentów w błąd.

Nie sugerujemy, że palenie e-papierosów jest czymś zdrowym oraz że korzystanie z nich zwiększa w jakiś sposób atrakcyjność społeczną czy towarzyską.