Nie ma wątpliwości, że produkty tytoniowe powinny być przedmiotem ścisłej regulacji i kontroli. Uważamy, że przepisy nadal powinny zniechęcać ludzi do rozpoczynania palenia i zachęcać ich do jego rzucenia. Jesteśmy jednak świadomi, że miliony mężczyzn i kobiet wciąż będą palić. Powinni oni mieć możliwość wyboru produktów o obniżonej szkodliwości. Dlatego prowadzimy odpowiedzialny marketing, którego podstawowym założeniem jest kierowanie informacji wyłącznie do dorosłych osób palących papierosy bądź e-papierosy. Nie staramy się wpływać na decyzje odnośnie palenia. Nie nawiązujemy również dialogu z osobami poniżej 18 roku życia.