Zwroty

Prawo do anulowania

Masz prawo odstąpienia od umowy przez 14 dni bez podania przyczyny. Okres odstąpienia wygaśnie po upływie 14 dni od dnia, w którym pasażer lub osoba trzecia inna niż przewoźnik wejdzie w fizyczne posiadanie towaru.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, należy poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w formie jasnego oświadczenia (np. listu wysłanego pocztą lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skontaktować się z nami za pośrednictwem adresu:
Flavourtec Sp. z o.o.
Geodetów 28, 80-298 Gdańsk, Polandska Adres e-mail:
info@flavourtec.net

Numer telefonu:
+48 58 770 05 19

Można skorzystać z załączonego wzoru formularza anulowania, ale nie jest to konieczne. Aby dotrzymać terminu odstąpienia od umowy, wystarczy, że wyślesz wiadomość dotyczącą skorzystania z prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu odstąpienia od umowy.

Skutki anulowania
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy, zwrócimy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów powstałych w przypadku wybrania przez Państwa innego rodzaju dostawy niż standardowa dostawa oferowana przez nas), bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaniemy poinformowani o Państwa decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy. Zwrotu dokonamy przy użyciu tych samych środków płatniczych, które zostały użyte przez Państwa podczas transakcji, chyba że wyraźnie uzgodnili Państwo inaczej; w żadnym wypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w wyniku takiego zwrotu. Możemy wstrzymać zwrot do czasu otrzymania przez nas towarów lub dostarczenia przez Państwa dowodu ich odesłania, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Klient powinien odesłać towary lub przekazać nam je bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowano nas o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest dotrzymany, jeśli odeślą Państwo towar przed upływem terminu 14 dni. Musicie Państwo ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towaru. Odpowiadają Państwo jedynie za zmniejszenie wartości towaru wynikające z postępowania z towarem w sposób inny niż jest to konieczne do ustalenia charakteru, właściwości i funkcjonowania towaru.

Aby zwrócić swój produkt, należy zaadresować go na:
Flavourtec Sp. z o.o.
Geodetów 28, 80-298 Gdańsk
Polska

Będziesz odpowiedzialny za opłacenie kosztów wysyłki wynikających ze zwrot towaru. Koszty przesyłki nie podlegają zwrotowi. Nie pokrywamy żadnych kosztów przesyłki pocztowej ani kurierskiej w przypadku zwrotów. Masz prawo do anulowania zamówienia w dowolnym czasie, w ciągu 14 dni roboczych od dnia jego otrzymania. Jeśli jednak chcesz to zrobić, musisz natychmiast poinformować nas o tym fakcie. Wyślij do nas wiadomość e-mail, podając następujące informacje:

- Numer zamówienia,
- Nazwisko,
- Adres,
- Powód zwrotu, taki jak: błąd, zmiana zdania itp. (nieobowiązkowo).

Wyjątki dotyczące zwrotów

Kilka rodzajów towarów jest zwolnionych z obowiązku zwrotu ze względu na hiegeinę oraz względy bezpieczeństwa i higieny pracy, takie jak:
- otwarte płyny do e-papierosów, ustniki, otwarte grzałki,
- grzałki lub zestawy e-papierosowe, które zostały wypełnione płynem lub użyte,
- każdy element nie będący w stanie pierwotnym, który jest uszkodzony lub brakujące części z przyczyn niezależnych od naszego błędu,
- każdy przedmiot, który zostanie zwrócony później niż 30 dni po dostawie.

Zwroty

Po otrzymaniu i sprawdzeniu zwrotu i założeniu, że wszystko jest w porządku, zwrócimy wartość produktu i opłatę za dostawę, z powrotem do pierwotnie użytej metody płatności. Prosimy o pozostawienie kilku dni na otrzymanie środków za zwrot na swoje konto.

Weryfikacja wieku
Musisz mieć więcej, niż 18 lat, by wejść na tę stronę.