Polityka prywatności

Informacje ogólne

Witamy na naszej stronie Polityka Prywatności! Korzystając z naszych usług sklepowych, ufają nam Państwo. Niniejsza Polityka Prywatności ma na celu pomóc zrozumieć, jakie dane zbieramy, dlaczego je gromadzimy i co z nimi robimy. Gdy użytkownik dzieli się z nami informacjami, możemy uczynić nasze usługi jeszcze lepszymi. Możemy na przykład wyświetlać trafniejsze wyniki wyszukiwania i reklamy, pomagać w nawiązywaniu kontaktów z ludźmi lub ułatwiać udostępnianie informacji innym osobom. Korzystając z naszych usług, chcemy, aby było jasne, w jaki sposób wykorzystujemy informacje i w jaki sposób możecie Państwo chronić swoją prywatność. Jest to ważne; mamy nadzieję, że poświęcisz chwilę czasu na jej dokładne przeczytanie. Pamiętaj, że można znaleźć narzędzia do zarządzania informacjami i ochrony prywatności i bezpieczeństwa. Staraliśmy się, aby było to jak najprostsze.

Prawo dostępu do danych, ich poprawiania i usuwania oraz prawo do sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

Nasi klienci mają prawo dostępu do dotyczących ich danych osobowych, ich poprawiania i usuwania oraz prawo do sprzeciwienia się ich przetwarzaniu, w każdej chwili na pisemny wniosek. Nasza firma dokłada wszelkich starań, aby zastosować odpowiednie środki ostrożności w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony prywatności danych osobowych oraz aby zapobiec ich zmianie, uszkodzeniu, zniszczeniu lub uzyskaniu do nich dostępu przez nieupoważnione osoby trzecie. Jednakże firma nie kontroluje każdego ryzyka związanego z korzystaniem z Internetu i dlatego ostrzega użytkowników strony o potencjalnych zagrożeniach związanych z funkcjonowaniem i korzystaniem z Internetu. Strona może zawierać linki do innych stron lub źródeł internetowych. Ponieważ firma nie może kontrolować tych stron internetowych i źródeł zewnętrznych, nie może ponosić odpowiedzialności za dostarczanie lub wyświetlanie tych stron internetowych i źródeł zewnętrznych oraz nie może ponosić odpowiedzialności za treści, reklamy, produkty, usługi lub jakiekolwiek inne materiały dostępne na lub z tych stron internetowych lub źródeł zewnętrznych.

Zarządzanie danymi osobowymi

Możesz przeglądać lub edytować swoje dane osobowe online dla wielu naszych usług. Możesz również dokonywać wyboru w zakresie gromadzenia i wykorzystywania Twoich danych. To, w jaki sposób możesz uzyskać dostęp do swoich danych osobowych lub kontrolować je, zależy od tego, z jakich usług korzystasz. Możesz wybrać, czy chcesz otrzymywać wiadomości promocyjne z naszego sklepu za pośrednictwem poczty elektronicznej, wiadomości SMS, poczty fizycznej i/lub telefonu. Jeśli otrzymujesz od nas promocyjne wiadomości e-mail lub SMS i chciałbyś zrezygnować, możesz to zrobić postępując zgodnie ze wskazówkami zawartymi w tej wiadomości. Możesz również dokonać wyboru co do otrzymywania promocyjnych wiadomości e-mail, rozmów telefonicznych i poczty, odwiedzając i logując się do menedżera ds. komunikacji promocyjnej, który umożliwia aktualizację informacji kontaktowych, zarządzanie preferencjami kontaktowymi, rezygnację z subskrypcji e-mail oraz wybór, czy chcesz udostępnić swoje dane kontaktowe naszym partnerom. Wybór ten nie ma zastosowania do obowiązkowej komunikacji serwisowej, która jest częścią niektórych usług sklepowych.

Informacje, które gromadzimy

Nasz sklep gromadzi dane, aby działać efektywnie i zapewnić Państwu najlepsze doświadczenia z naszymi usługami. Niektóre z tych danych udostępniają Państwo bezpośrednio, np. przy zakładaniu konta osobistego. Niektóre z nich uzyskujemy, rejestrując sposób, w jaki użytkownik wchodzi korzysta z naszych usług, na przykład poprzez wykorzystując technologie takie jak pliki cookies oraz otrzymywanie raportów o błędach lub danych dotyczących użytkowania oprogramowania działającego na urządzeniu użytkownika. Pozyskujemy również dane od osób trzecich (w tym innych firm). Na przykład, uzupełniamy gromadzone dane, kupując dane demograficzne od innych firm. Korzystamy również z usług innych firm, aby pomóc nam określić lokalizację na podstawie adresu IP użytkownika w celu dostosowania niektórych usług do jego lokalizacji. Dane, które gromadzimy, zależą od używanych usług i funkcji.

Jak wykorzystujemy informacje o użytkowniku

Nasz sklep wykorzystuje gromadzone przez nas dane do trzech podstawowych celów: prowadzenia naszej działalności i świadczenia (w tym udoskonalania i personalizacji) oferowanych przez nas usług, wysyłania komunikatów, w tym komunikatów promocyjnych, oraz wyświetlania reklam. Realizując te cele, łączymy dane, które gromadzimy za pośrednictwem różnych usług sklepowych, z których Państwo korzystają, aby zapewnić Państwu bardziej płynne, spójne i spersonalizowane usługi. Jednakże w celu zwiększenia prywatności, wprowadziliśmy zabezpieczenia technologiczne i proceduralne mające na celu zapobieganie niektórym kombinacjom danych. Na przykład, przechowujemy dane, które zbieramy od Ciebie, gdy nie jesteś uwierzytelniony (niezalogowany) oddzielnie od wszelkich informacji o koncie, które bezpośrednio Cię identyfikują, takich jak imię i nazwisko, adres e-mail lub numer

Udostępnianie informacji

Udostępniamy Twoje dane osobowe za Twoją zgodą lub w razie potrzeby w celu sfinalizowania dowolnej transakcji lub świadczenia dowolnej usługi, o którą poprosiłeś lub autoryzowałeś. Na przykład, udostępniamy Państwa treści osobom trzecim, gdy Państwo nam to polecą. Kiedy podasz dane dotyczące płatności w celu dokonania zakupu, będziemy dzielić się danymi dotyczącymi płatności z bankami i innymi podmiotami, które przetwarzają transakcje płatnicze lub świadczą inne usługi finansowe, a także w celu zapobiegania oszustwom i ograniczania ryzyka kredytowego. Ponadto, udostępniamy dane osobowe naszym kontrolowanym podmiotom powiązanym i zależnym. Udostępniamy również dane osobowe sprzedawcom lub agentom pracującym w naszym imieniu dla celów opisanych w niniejszym oświadczeniu. Na przykład, firmy, które wynajęliśmy w celu zapewnienia obsługi klienta lub pomocy w ochronie i zabezpieczaniu naszych systemów i usług, mogą potrzebować dostępu do danych osobowych w celu zapewnienia tych funkcji. W takich przypadkach firmy te muszą przestrzegać naszych wymogów w zakresie ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa i nie mogą wykorzystywać otrzymywanych od nas danych osobowych do żadnych innych celów. Możemy również ujawnić dane osobowe jako część transakcji korporacyjnej, takiej jak połączenie lub sprzedaż aktywów.

Twoje prawa

Jako osoba, której dane dotyczą, masz następujące prawa zgodnie z:

 • art. 15 RODO, prawo do uzyskania informacji o przetwarzaniu przez nas danych osobowych, w opisanym zakresie;
 • art. 16 RODO, prawo do natychmiastowego żądania sprostowania nieprawidłowych lub uzupełnienia przechowywanych przez nas danych osobowych;
 • art. 17 RODO, prawo do żądania usunięcia danych osobowych przez nas przechowywanych, chyba że konieczne jest ich dalsze przetwarzanie.
  • korzystanie z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;
  • w celu spełnienia obowiązku prawnego;;
  • ze względu na interes publiczny lub
  • w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych;
 • art. 2 ust. 1 lit. b) 18 RODO, prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, o ile
  • poprawność danych jest przez Państwo kwestionowana;
  • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, ale odmawiacie Państwo ich usunięcia;
  • dane nie są nam już potrzebne, ale są potrzebne do ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych, lub
  • wniósł Pan/Pani sprzeciw wobec przetwarzania danych zgodnie z art. 3 ust. 1 lit. b), c), d), e) i f). 21 RODO;
 • art. 21 RODO; sprzeciw wobec przetwarzania danych;
 • art. 77 RODO, prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego. Z reguły można skontaktować się z organem nadzorczym w miejscu zamieszkania lub pracy lub w siedzibie naszej firmy.

Weryfikacja wieku
Musisz mieć więcej, niż 18 lat, by wejść na tę stronę.